„Polska odwraca oczy” to nowa książką Justyny Kopińskiej, najczęściej nagradzanej dziennikarki w 2015 roku. Stanowi zbiór reportaży o najważniejszych, niewyjaśnionych sprawach ostatnich lat. Czytając książkę, widać, że autorka ma wielkie zamiłowanie do śledzenia i wyciągania niewygodnych faktów, które inny chcą skrzętnie ukrywać. Odkrywa ukrytą dotychczas przemoc, niewyjaśnione sprawy, które zostały zamiecione pod dywan.

 

W książce, został przedstawiony m.in. reportaż o pacjentach szpitala psychiatrycznego w Stargardzie Gdyńskim, którzy byli dręczeni, katowani i wykorzystywani przez pracowników szpitala. Byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach. Słabi, bezbronni, chorzy nie mogli w żaden sposób zareagować na to, co ich spotykało. Kopińska porusza również tuszowanie przez policję najtrudniejszych spraw o zabójstwo, które jedynie obniżają statystyki. Pokazuje mechanizmy działania policji oraz to, co jest najważniejsze dla polskich policjantów – statystyki.

 

Kopińska przedstawia obraz Polski, która posiada nieskuteczny wymiar sprawiedliwości. Pokazuje ludzi, którzy muszą żyć z poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości, która ich spotykała. . Po publikacji jej tekstów przestępcy trafiali do więzienia, a w prawie wprowadzano zmiany dotyczące bezpieczeństwa w instytucjach zamkniętych. Pokazuje to, jak wielką moc może mieć słowo, jak i dochodzenie dziennikarskie. Kopińska wlewa w ludzi nadzieję, że jest szansa na to, że winni otrzymają karę, a pokrzywdzeni wreszcie będą mogli zamknąć trudni okres w swoim życiu.